Bezig met laden...
Bezig met laden...

GebruiksvoorwaardenHet volgende is van toepassing op ieder persoon die toegang zoekt en gebruik maakt van de webstie www.thephotoacademy.com, inclusief de daar geboden inhoud en diensten.

Door een bestelling te plaatsen verklaart de bezoeker zich volledig akkoord met deze voorwaarden. We behouden het recht deze voorwaarden op alle vlak en ieder moment te wijzigen zonder specifieke berichtgeving. We raden daarom de bezoeker aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Aangepaste gebruiksvoorwaarden zijn per direct geldig op het moment dat ze gepubliceerd worden door The Photo Academy. Door het blijven gebruik maken van deze website bent u automatisch akkoord met eventueel gemaakte wijzigingen.

1 - Algemeen

1.1 - Door regelmatige updates kan bepaalde inhoud verder worden gespecificeerd of aangepast of uitgebreid. Zij die de website gebruiken kunnen contact opnemen met de beheerder, om de volledige informatie van deze website te verifiëren. De inhoud van de pagina’s op deze website zijn gepubliceerd onder de controle en verantwoordelijkheid van de respectievelijke beheerder.

1.2 - De website The Photo Academy valt onder Franse en Internationale wetgeving met betrekking tot copyrights en intellectuele eigendommen. Alle rechten voor de reproductie van tekst, logo’s en afgeleiden, afbeeldingen, databanken, etc. zijn onderworpen aan artikel L. 122-4 van de Franse wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendom. Alle reproductie, als ook het gebruik, alle uitbating, in het geheel of gedeeltelijk, van alle elementen hier aangehaald, is strikt verboden zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de eigenaar. Informatie en of documenten die beschikbaar zijn op deze website kunnen te allen tijde worden gewijzigd of geüpdatet. Als u persoonlijke informatie met ons deelt via e-mail of contactformulier, dan zal deze informatie enkel worden gebruikt bij antwoorden op uw vragen of verzoeken. Op geen enkel moment zal zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring uw persoonlijke informatie worden gedeeld met derden. Eventuele feedback en opmerkingen die door studenten tijdens of na de opleidingen worden gegeven kunnen worden gebruikt voor publicaties op de website, of worden gedrukt op papier, zoals flyers en brochures, waarop het logo van The Photo Academy staat.

1.3 - Online betalingen worden afgehandeld binnen het beveiligde platform Paypal® of via LCL/Atos. Op deze manier is betaling mogelijk via kredietkaart of Paypal-account. In ieder geval, uw transactie is beveiligd en gegarandeerd binnen de voorwaarden van de respectievelijk gebruikte platformen.

The Photo Academy slaat geen bankgegevens op op zijn servers.

2 - Met betrekking tot inschrijvingen, annuleringen, terugbetalingen.

2.1 - Bij slecht weer

In het geval dat een cursus/workshop/les/opleiding, in het geheel of gedeeltelijk, buiten plaats vindt, dan is het aan de docent om te bepalen of het weer en andere omstandigheden geschikt zijn voor een opleidingssessie. Indien de vooruitzichten te slecht zijn voor personen of cameramateriaal, gedurende de hele duur van de opleidingssessie, dan zal de ingeschreven deelnemer via telefoon verwittigd worden van een annulering en zal hij/zij een voorstel krijgen voor een alternatieve sessie op een latere datum.

2.2 - Document met praktische informatie

Elke ingeschreven deelnemer/cursist zal voor aanvang van de opleiding, of de eerste sessie daarvan, een document ontvangen met de nodige praktische details. Dit document bevat de naam van de docent, zijn/haar telefoonnummer en het precieze adres waar de opleidingssessie zal starten of opleidingssessies zullen starten. Deze informatie zal verstrekt worden in dezelfde taal als de opleiding zelf. Het is essentieel dat iedere deelnemer dit document ontvangt voordat hij/zij naar de opleiding komt, omdat de docent of locatie kunnen wijzigen. Indien u voor aanvang van de opleiding geen document met praktische informatie heeft ontvangen, neem dan aub contact op met ons. The Photo Academy treft geen schuld als u zich op een andere locatie begeeft dan gecommuniceerd via het document met praktische informatie, noch heeft de cursist dan recht op eender welke compensatie.

2.3 - Annulering

De docenten en de administratie van The Photo Academy hebben het recht om tot 10 dagen voor aanvang van de opleiding de datum te wijzigen of de opleiding te annuleren. Zij die ingeschreven zijn zullen dan via e-mail of telefonisch geïnformeerd worden indien zich een wijziging voordoet en als de opleiding wordt geannuleerd zal de cursist worden vergoed of in een andere opleiding worden geplaatst. In het geval van een gewijzigde datum, en deze schikt de cursist niet, dan ontvangen ze een krediet van The Photo Academy. In alle gevallen, de betaling voor de opleiding of workshop zal niet worden verloren en zal ofwel worden vergoed ofwel omgezet in een krediet bij The Photo Academy. Een cursist kan een annulering vragen en vergoed worden** tot één maand voor aanvang van de opleiding, en bij opleidingen van meerdere dagen de eerste sessie daarvan. Na deze maand zij annuleringen niet meer mogelijk, alleen wijzigingen zijn nog mogelijk en wel tot één week voor de eerste sessie van de opleiding. Op basis van een wijzigingsverzoek kunt u geplaatst worden in een andere opleiding, met dezelfde kostprijs. * Een week voor de eerste sessie van deze nieuw gekozen opleiding kunt u niet langer annuleren of wijzigingen aanvragen. *Indien de alternatief gekozen opleiding minder kost dan de initieel gekozen opleiding, dan zal u vergoed worden voor het verschil of u kunt genieten van een krediet voor een volgende opleiding. Indien de alternatief gekozen opleiding meer kost dan de initieel gekozen opleiding, dan zal de cursist gevraagd worden het verschil bij te betalen via bankoverschrijving.

2.4 - Opleidingsduur

De duur van workshops 1 tot en met 8 is indicatief. Voor de pakketten met 4 workshops dan zal deze in totaal 9 uur duren als er 2 cursisten zijn ingeschreven, het zal 12 uur duren als er 3 cursisten zijn ingeschreven en 14 uur als er 4 of meer cursisten zijn ingeschreven. Indien workshops individueel worden besteld, dan zal deze 2,5 uur duren als er 2 cursisten zijn ingeschreven, het zal 3 uur duren als er 3 cursisten zijn ingeschreven en 3,5 uur als er 4 of mer cursisten zijn ingeschreven. Als er minder inschrijvingen zijn dan zal, ondanks de kortere duur, evenveel tijd worden gespendeerd per cursist. The Photo Academy waarborgt op deze manier de kwaliteit van de opleidingen en voorkomt de annulering ervan.

(15 dagen vertraging voor terugbetaling)

3 - Gift Card

Een Gift Card (cadeaubon) vertegenwoordigd een krediet in Euro’s die gespendeerd kunnen worden bij The Photo Academy, wanneer er betaald wordt voor de opleiding zoals aangegeven op de Gift Card zelf of –indien er geen opleiding is ingevuld, betaald wordt voor de gekozen opleiding. Het bedrag van een Gift Card kan enkel gebruikt worden voor een opleiding, workshop of fotoreis. Eventuele verschillen worden door de inschrijver/cursist zelf bijbetaald middels overschrijving. Indien de Gift Card een hogere waarde heeft dan de gekozen opleiding, dan kan het verschil als krediet worden omgezet in een webstore-krediet van The Photo Academy.

Gift Cards kunnen op geen enkele manier worden terugbetaald, noch door de ontvanger als door de koper. Gift Cards van The Photo Academy hebben geen vervaldatum.

5 - Privacybeleid Bij THE PHOTO ACADEMY zetten we ons in om uw privacy te beschermen en te respecteren. In dit Beleid wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen over mensen die onze website bezoeken, hoe we deze gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze informatie aan anderen kunnen bekendmaken en hoe we deze veilig houden. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen, dus raadpleeg af en toe deze pagina om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door dit beleid. Vragen in verband met dit Beleid en onze privacypraktijken dienen te worden gericht aan [email protected] of schriftelijk aan THE PHOTO ACADEMY SA.

5.1 - Hoe verzamelen wij informatie van u? Wij verkrijgen informatie over u wanneer u onze website gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt over producten en diensten, of wanneer u zich registreert om een van onze wekelijkse nieuwsbrieven te ontvangen.

5.2 - Welk type informatie wordt van u verzameld? De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan uw naam, adres, e-mailadres en informatie over welke pagina's worden geopend en wanneer omvatten. Als u een product van ons koopt, worden uw kaartgegevens niet door ons bewaard, maar verzameld door onze externe betalingsverwerkers, die gespecialiseerd zijn in het veilig online vastleggen en verwerken van creditcardtransacties, zoals hieronder wordt uitgelegd.

5.3 - Hoe wordt uw informatie gebruikt? Wij kunnen uw gegevens gebruiken om: de door u ingezonden bestelbonnen; om onze verplichtingen uit hoofde van door u en ons gesloten overeenkomsten na te komen; uw mening of commentaar te vragen over de diensten die wij leveren; u op de hoogte stellen van wijzigingen in onze diensten; u de mededelingen toe te sturen waarom u hebt verzocht en die voor u van belang kunnen zijn.
Op grond van de fiscale wetgeving van de EU zijn wij verplicht om uw persoonlijke basisgegevens (naam, adres, contactgegevens) minimaal 6 jaar te bewaren, waarna deze worden vernietigd. Nadat u ermee akkoord bent gegaan, bewaren wij uw gegevens voor marketingdoeleinden totdat u ons meedeelt dat u deze informatie niet langer wenst te ontvangen. U kunt hier de informatie die wij over u hebben wijzigen en openen.

5.4 - Wie heeft toegang tot uw gegevens? Wij zullen uw gegevens niet verkopen of verhuren aan derden. Wij zullen uw gegevens niet delen met derden voor marketingdoeleinden. Derden Service Providers die namens ons werken: Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze derde dienstverleners, agenten onderaannemers voor het uitvoeren van taken en het verlenen van diensten aan u namens ons. Wanneer we echter gebruik maken van externe dienstverleners, onthullen we alleen de persoonlijke informatie die nodig is om de dienst te leveren en hebben we een contract dat hen verplicht om uw informatie veilig te houden en niet te gebruiken voor hun eigen direct marketing doeleinden. We verzoeken u gerust te stellen dat wij uw gegevens niet zullen vrijgeven aan derden buiten het THE PHOTO ACADEMY netwerk voor gebruik door deze derden voor hun eigen direct marketing doeleinden, tenzij u ons hierom hebt verzocht, of tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of ter voorkoming van fraude of andere strafbare feiten. Derden Product Providers waarmee we samenwerken: we werken nauw samen met verschillende derden product providers om u een scala van kwaliteit en betrouwbare producten en diensten te bieden die zijn ontworpen om aan uw behoeften te voldoen. Wanneer u een of meer van deze producten opvraagt of koopt, zal de desbetreffende derde partij productaanbieder uw gegevens gebruiken om u te informeren en hun verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de contracten die u met hen bent aangegaan. In sommige gevallen zullen zij optreden als verantwoordelijke voor de verwerking van uw informatie en daarom raden wij u aan hun Privacybeleid te lezen. Deze externe productaanbieders zullen uw gegevens met ons delen, die wij zullen gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid. We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan een derde partij als onderdeel van de verkoop van een deel van of al onze activiteiten en activa aan een derde partij of als onderdeel van een herstructurering of reorganisatie van het bedrijf, of als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen of toe te passen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze supporters en klanten te beschermen. We zullen echter stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven.

5.5 - Uw keuzes U heeft de keuze of u al dan niet informatie van ons wenst te ontvangen. Als u geen direct marketing communicatie van ons wilt ontvangen over het vitale werk dat wij doen voor ouderen en onze spannende producten en diensten, dan kunt u uw keuzes selecteren door de relevante vakjes aan te vinken op het formulier waarop wij uw informatie verzamelen. We nemen geen contact met u op voor marketingdoeleinden via e-mail, telefoon of sms, tenzij u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven. Wij nemen geen contact met u op voor marketingdoeleinden via de post als u hebt aangegeven dat u niet wenst te worden gecontacteerd. U kunt uw marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen door contact met ons op te nemen via e-mail: [email protected].

5.6 - Hoe u toegang kunt krijgen tot uw informatie en deze kunt bijwerken De juistheid van uw informatie is belangrijk voor ons. We werken aan manieren om het voor u gemakkelijker te maken om de informatie die we over u hebben te bekijken en te corrigeren. Als u in de tussentijd uw e-mailadres wijzigt of als een van de andere gegevens waarover wij beschikken onjuist of verouderd is, kunt u een e-mail sturen naar: [email protected]. U hebt het recht om een kopie te vragen van de informatie die THE PHOTO ACADEMY over u heeft.
We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, misbruik of wijziging van uw gegevens te beschermen. Niet-gevoelige persoonlijke gegevens (uw e-mailadres, enz.) worden zonder versleuteling SSL over het internet verstuurd en kunnen nooit 100% veilig zijn. Als gevolg hiervan, terwijl we ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van de informatie die u aan ons, en u doet dit op eigen risico, niet garanderen. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, stellen wij alles in het werk om de veiligheid ervan op onze systemen te waarborgen. Wanneer wij een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u dit hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze websites, bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. Wij vragen u uw wachtwoord met niemand te delen.

5.7 - Profilering We kunnen uw persoonlijke gegevens analyseren om een profiel van uw interesses en voorkeuren op te stellen, zodat we contact met u kunnen opnemen met informatie die voor u relevant is. We kunnen gebruik maken van aanvullende informatie over u wanneer deze beschikbaar is via externe bronnen om ons te helpen dit effectief te doen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om fraude en kredietrisico's op te sporen en te verminderen.

5.8 - Gebruik van "cookies" Zoals vele andere websites maakt de website van THE PHOTO ACADEMY gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door een organisatie naar uw computer worden gestuurd en op uw harde schijf worden opgeslagen om die website in staat te stellen u bij uw bezoek te herkennen. Ze verzamelen statistische gegevens over uw browsing acties en patronen en identificeren u niet als een individu. We gebruiken cookies bijvoorbeeld om uw voorkeur voor een bepaald land op te slaan. Dit helpt ons om onze website te verbeteren en een betere, meer gepersonaliseerde service te leveren. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen door de voorkeuren van uw browser in te stellen. Ga naar ons volledige cookiebeleid voor meer informatie over het uitschakelen van cookies op uw computer. Het toewijzen van cookies kan leiden tot verlies van functionaliteit bij het gebruik van onze website.

5.9 - Links naar andere websites Onze website kan links bevatten naar andere websites van andere organisaties. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze website', dus we raden u aan de privacyverklaringen te lezen op de andere websites die u bezoekt. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid en de praktijken van andere sites, zelfs als u deze bezoekt via links op onze website. Bovendien, als u naar onze website gelinkt vanaf een site van een derde partij, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid en de praktijken van de eigenaren en exploitanten van die site van de derde partij en raden wij u aan het beleid van die site van de derde partij te controleren.

5.10 - 16 of minder We beschermen de privacy van kinderen onder de 16 jaar. Als je 16 jaar of jonger bent, vraag dan vooraf toestemming aan je ouder/voogd als je ons persoonlijke informatie geeft.

5.11 - Uw informatie overdragen buiten Europa In het kader van de diensten die u via deze website worden aangeboden, kan de informatie die u ons verschaft, worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie ("EU"). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een van onze servers zich van tijd tot tijd in een land buiten de EU bevindt. Het is mogelijk dat deze landen geen gegevensbeschermingswetten hebben die vergelijkbaar zijn met die van de EU. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. Als we uw gegevens op deze manier buiten de EU overdragen, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de juiste veiligheidsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven, zoals uiteengezet in dit beleid. Als u gebruik maakt van onze diensten terwijl u zich buiten de EU bevindt, kan uw informatie worden overgedragen buiten de EU om u te voorzien van die diensten.

5.12 - Herziening van dit beleid Wij houden dit beleid regelmatig tegen het licht. Dit beleid werd voor het laatst geactualiseerd in april 2020.

5.13 - Wat zijn uw rechten? Als u op een bepaald moment van mening bent dat de informatie die wij over u verwerken onjuist is, kunt u verzoeken om deze informatie in te zien en zelfs te laten corrigeren of verwijderen. Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens zijn omgegaan, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, die de zaak zal onderzoeken. Als u niet tevreden bent met ons antwoord of als u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens niet in overeenstemming met de wet verwerken, kunt u een klacht indienen bij de Information Commissioner's Office (ICO).

6 - Wijziging Gebruiksvoorwaarden

The Photo Academy behoudt het recht om op ieder moment en zonder waarschuwing de huidige Gebruiksvoorwaarden te wijzigen om ze zo aan te passen aan de evolutie van de site en het aanbod.

7 - Voor alle vragen betreffende de Gebruiksvoorwaarden van deze site kan er contact worden opgenomen met The Photo Academy via onze contact pagina.

8 - THE PHOTO ACADEMY property of THE PHOTO ACADEMY SA, Av Louise 231, 1050 Brussels

Phone : +33.1.82.88.77.77 email : contact[at]thephotoacademy.com Registration Number : 0744732742 VAT Number : BE0744732742