Bezig met laden...
Bezig met laden...

Bruno Verhasselt

Antwerpen
Op het gevaar af je alvast teleur te stellen: ik ben niet op zoek naar
sensationele beelden. Ik heb dikwijls mijn toestel bij me en fotografeer
wie en wat ik rondom mij opmerk. Dat zegt iets over wie ik ben en hoe ik
naar de mensen en de wereld kijk.
Ik volgde Academie Beeldende Kunst in Anderlecht. Dit was nog in de
analoge tijd, een ervaring, gewoonten en een kunde die mij nog steeds
een belangrijke basis geeft. De nabewerkingen ( Lightroom en Photoshop)
van mijn beelden gaan zelden verder dan wat ik in het labo doe.
Ik fotografeer analoog en digitaal en werk vooral zwart/wit
(www.zenographie.com) maar als de kleuren er om vragen ook wel in
kleur, daarvan ga je meer voorbeelden vinden op mijn Instagram account
‘zenograaf’.
Als voormalig leraar geef ik graag mijn ervaring en kennis door. Ik doe
dat vanuit de vraag van de cursist en met de nodige structuur en
praktische oefeningen. Na het verwerven van de nodige technische
vaardigheid ga je vooral op zoek naar je eigen manier van kijken/van
observeren en hoe je daar vorm aan geeft. Je eigen beeldtaal verwerven
is het uiteindelijke doel.