Gebruiksvoorwaarden

Het volgende is van toepassing op ieder persoon die toegang zoekt en gebruik maakt van de webstie www.thephotoacademy.com, inclusief de daar geboden inhoud en diensten.

Door een bestelling te plaatsen verklaart de bezoeker zich volledig akkoord met deze voorwaarden. We behouden het recht deze voorwaarden op alle vlak en ieder moment te wijzigen zonder specifieke berichtgeving. We raden daarom de bezoeker aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Aangepaste gebruiksvoorwaarden zijn per direct geldig op het moment dat ze gepubliceerd worden door The Photo Academy. Door het blijven gebruik maken van deze website bent u automatisch akkoord met eventueel gemaakte wijzigingen.

 

  1. Algemeen

Door regelmatige updates kan bepaalde inhoud verder worden gespecificeerd of aangepast of uitgebreid. Zij die de website gebruiken kunnen contact opnemen met de beheerder, om de volledige informatie van deze website te verifiëren. De inhoud van de pagina’s op deze website zijn gepubliceerd onder de controle en verantwoordelijkheid van de respectievelijke beheerder.

2. De website The Photo Academy valt onder Franse en Internationale wetgeving met betrekking tot copyrights en intellectuele eigendommen. Alle rechten voor de reproductie van tekst, logo’s en afgeleiden, afbeeldingen, databanken, etc. zijn onderworpen aan artikel L. 122-4 van de Franse wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendom. Alle reproductie, als ook het gebruik, alle uitbating, in het geheel of gedeeltelijk, van alle elementen hier aangehaald, is strikt verboden zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de eigenaar. Informatie en of documenten die beschikbaar zijn op deze website kunnen te allen tijde worden gewijzigd of geüpdatet. Als u persoonlijke informatie met ons deelt via e-mail of contactformulier, dan zal deze informatie enkel worden gebruikt bij antwoorden op uw vragen of verzoeken. Op geen enkel moment zal zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring uw persoonlijke informatie worden gedeeld met derden. Eventuele feedback en opmerkingen die door studenten tijdens of na de opleidingen worden gegeven kunnen worden gebruikt voor publicaties op de website, of worden gedrukt op papier, zoals flyers en brochures, waarop het logo van The Photo Academy staat.

3. Online betalingen worden afgehandeld binnen het beveiligde platform Paypal® of via LCL/Atos. Op deze manier is betaling mogelijk via kredietkaart of Paypal-account. In ieder geval, uw transactie is beveiligd en gegarandeerd binnen de voorwaarden van de respectievelijk gebruikte platformen.

The Photo Academy slaat geen bankgegevens op op zijn servers.

4. Met betrekking tot inschrijvingen, annuleringen, terugbetalingen.

Bij slecht weer

In het geval dat een cursus/workshop/les/opleiding, in het geheel of gedeeltelijk, buiten plaats vindt, dan is het aan de docent om te bepalen of het weer en andere omstandigheden geschikt zijn voor een opleidingssessie. Indien de vooruitzichten te slecht zijn voor personen of cameramateriaal, gedurende de hele duur van de opleidingssessie, dan zal de ingeschreven deelnemer via telefoon verwittigd worden van een annulering en zal hij/zij een voorstel krijgen voor een alternatieve sessie op een latere datum.

 

Document met praktische informatie

Elke ingeschreven deelnemer/cursist zal voor aanvang van de opleiding, of de eerste sessie daarvan, een document ontvangen met de nodige praktische details. Dit document bevat de naam van de docent, zijn/haar telefoonnummer en het precieze adres waar de opleidingssessie zal starten of opleidingssessies zullen starten. Deze informatie zal verstrekt worden in dezelfde taal als de opleiding zelf. Het is essentieel dat iedere deelnemer dit document ontvangt voordat hij/zij naar de opleiding komt, omdat de docent of locatie kunnen wijzigen. Indien u voor aanvang van de opleiding geen document met praktische informatie heeft ontvangen, neem dan aub contact op met ons. The Photo Academy treft geen schuld als u zich op een andere locatie begeeft dan gecommuniceerd via het document met praktische informatie, noch heeft de cursist dan recht op eender welke compensatie.

 

Annulering

De docenten en de administratie van The Photo Academy hebben het recht om tot 10 dagen voor aanvang van de opleiding de datum te wijzigen of de opleiding te annuleren. Zij die ingeschreven zijn zullen dan via e-mail of telefonisch geïnformeerd worden indien zich een wijziging voordoet en als de opleiding wordt geannuleerd zal de cursist worden vergoed of in een andere opleiding worden geplaatst. In het geval van een gewijzigde datum, en deze schikt de cursist niet, dan ontvangen ze een krediet van The Photo Academy. In alle gevallen, de betaling voor de opleiding of workshop zal niet worden verloren en zal ofwel worden vergoed ofwel omgezet in een krediet bij The Photo Academy. Een cursist kan een annulering vragen en vergoed worden** tot één maand voor aanvang van de opleiding, en bij opleidingen van meerdere dagen de eerste sessie daarvan. Na deze maand zij annuleringen niet meer mogelijk, alleen wijzigingen zijn nog mogelijk en wel tot één week voor de eerste sessie van de opleiding. Op basis van een wijzigingsverzoek kunt u geplaatst worden in een andere opleiding, met dezelfde kostprijs. * Een week voor de eerste sessie van deze nieuw gekozen opleiding kunt u niet langer annuleren of wijzigingen aanvragen. *Indien de alternatief gekozen opleiding minder kost dan de initieel gekozen opleiding, dan zal u vergoed worden voor het verschil of u kunt genieten van een krediet voor een volgende opleiding. Indien de alternatief gekozen opleiding meer kost dan de initieel gekozen opleiding, dan zal de cursist gevraagd worden het verschil bij te betalen via bankoverschrijving.

 

Opleidingsduur

De duur van workshops 1 tot en met 8 is indicatief. Voor de pakketten met 4 workshops dan zal deze in totaal 9 uur duren als er 2 cursisten zijn ingeschreven, het zal 12 uur duren als er 3 cursisten zijn ingeschreven en 14 uur als er 4 of meer cursisten zijn ingeschreven. Indien workshops individueel worden besteld, dan zal deze 2,5 uur duren als er 2 cursisten zijn ingeschreven, het zal 3 uur duren als er 3 cursisten zijn ingeschreven en 3,5 uur als er 4 of mer cursisten zijn ingeschreven. Als er minder inschrijvingen zijn dan zal, ondanks de kortere duur, evenveel tijd worden gespendeerd per cursist. The Photo Academy waarborgt op deze manier de kwaliteit van de opleidingen en voorkomt de annulering ervan. 

 

5. Gift Card 

Een Gift Card (cadeaubon) vertegenwoordigd een krediet in Euro’s die gespendeerd kunnen worden bij The Photo Academy, wanneer er betaald wordt voor de opleiding zoals aangegeven op de Gift Card zelf of –indien er geen opleiding is ingevuld, betaald wordt voor de gekozen opleiding. Het bedrag van een Gift Card kan enkel gebruikt worden voor een opleiding, workshop of fotoreis. Eventuele verschillen worden door de inschrijver/cursist zelf bijbetaald middels overschrijving. Indien de Gift Card een hogere waarde heeft dan de gekozen opleiding, dan kan het verschil als krediet worden omgezet in een webstore-krediet van The Photo Academy.

Gift Cards kunnen op geen enkele manier worden terugbetaald, noch door de ontvanger als door de koper. Gift Cards van The Photo Academy hebben geen vervaldatum.

 

6. Wijziging Gebruiksvoorwaarden

The Photo Academy behoudt het recht om op ieder moment en zonder waarschuwing de huidige Gebruiksvoorwaarden te wijzigen om ze zo aan te passen aan de evolutie van de site en het aanbod.

 

Voor alle vragen betreffende de Gebruiksvoorwaarden van deze site kan er contact worden opgenomen met The Photo Academy via onze contact pagina.

The Photo Academy / Lesphotographes.org, 19 quai de la Seine 75019 Parijs France // Elyzeese Veldenstraat 6, 1050 Elsene, Brussel
email:  contact(at)thephotoacademy.com

Ondernemingsnummer (Frankrijk): 80406623100015

Nederlands

Volg ons op: